Settefiskrelatert avgang

Manglende smoltifisering
HSS – Hemorragisk Smolt Syndrom
Tapersyndrom
Finneskade – Finneråte
Akutt smoltdødelighet