Lakselusbekjempelse i PO 7

Lakselusbekjempelse i PO 7

Selskapene i PO 7 har en felles avtale for lakselusbekjempelse som oppdateres årlig. I tillegg har selskapene en soneavtale for felles koordinert brakklegging innen hver sone. Soneavtalen gjennomgås hvert år.

Last ned for bekjempelse av lakselus i PO 7
Last ned Soneavtalen PO 7