Informasjon

Organisering

Næringsaktørene har opprettet et samarbeid med felles kjøreregler rundt biosikkerhet.

Arbeidsgruppe Havbruk
Gruppen består av beslutningstakere fra alle oppdrettsaktørene i området. I møter stiller hver bedrift med inntil to personer hver, der en skal være beslutningsdyktig.

Fiskehelsegruppe
Består av fiskehelsepersonell fra de samme bedriftene inkl. fiskehelsetjenestene. Gruppen jobber med faglige problemstillinger og kommer med forslag som behandles i arbeidsgruppen.

Leder
Barbo Rimeslaatten Klakegg, Åkerblå

Spesielle forhold i PO 6

  • SAV 2 er endemisk, og kravene til båter ivaretar forskriftens og næringens egne krav. Målet er å begrense smitte av SAV 2.
  • SAV 3 skal bekjempes. Målet er å forhindre smitte inn til området, og dersom det forekommer skal smitte isoleres og bekjempes med strenge tiltak.

SAV 3
Der er for tiden ingen tilfeller med SAV 3. Siste tilfelle var på Smøla, og forskriften er opphevet (10.6.20)

ILA
Det er opprettet bekjempelsessone som følge av påvisning av ILA på lokaliteten Svanøya i sone Smøla nord. Bestemmelser for denne sonen ligger under fanen biosikkerhet i PO6. Bekjempelsessone for ILA i Hemnefjorden vil bli opprettet. Alle anlegg i PO 6 tester rutinemessig fisken mot ILA før den skal transporteres til slakt eller annen flytting jf. ventemerdkriterier som du finner i egen fane.