Informasjon om PO6

Organisering

Næringsaktørene har opprettet et samarbeid med felles kjøreregler rundt biosikkerhet.

Arbeidsgruppe Havbruk
Gruppen består av beslutningstakere fra alle oppdrettsaktørene i området. I møter stiller hver bedrift med inntil to personer hver, der en skal være beslutningsdyktig.

Fiskehelsegruppe
Består av fiskehelsepersonell fra de samme bedriftene inkl. fiskehelsetjenestene. Gruppen jobber med faglige problemstillinger og kommer med forslag som behandles i arbeidsgruppen.

Leder
Lene-Catrin Ervik, Åkerblå

Spesielle forhold i PO 6

  • SAV 2 er endemisk, og kravene til båter ivaretar forskriftens og næringens egne krav. Målet er å begrense smitte av SAV 2.
  • SAV 3 skal bekjempes. Målet er å forhindre smitte inn til området, og dersom det forekommer skal smitte isoleres og bekjempes med strenge tiltak.

SAV 3
Der er for tiden ingen tilfeller med SAV 3. Siste tilfelle var på Smøla, og forskriften er opphevet (10.6.20)

ILA
Det er for tiden ingen ILA-soner. Siste overvåkningssone for ILA var på Frøya, og ble opphevet 15. januar 2020. Alle anlegg i PO 6 tester rutinemessig fisken mot ILA før den skal transporteres til slakt eller annen flytting jf. ventemerdkriterier som du finner i egen fane.