Informasjon og veiledning rundt biosikkerhetskrav for båttrafikk mellom oppdrettsanlegg

Her finner du relevant informasjon for å få oversikt over krav og retningslinjer knyttet til biosikkerhet og kontaktpunkter mellom oppdrettsanlegg for ulike områder.


Pr. i dag omfatter denne nettsiden områdene fra Nord-Trøndelag i Nord, til og med Ytre Sogn og Sunnfjord i Vest. Det pågår prosesser for å koble opp hele PO4. Ved interesse fra andre oppdrettssamarbeid, ta kontakt med Åkerblå.

Denne nettsiden er et samarbeid mellom Åkerblå og Aqua Kompetanse på vegne av oppdrettsaktørene.