Informasjon og veiledning rundt biosikkerhetskrav for båttrafikk mellom oppdrettsanlegg

Nettstedet er under utvikling. PO6 er komplett - ellers fylles sidene med innhold fremover.

Her finner du relevant informasjon for å få oversikt over krav og retningslinjer knyttet til biosikkerhet og kontaktpunkter mellom oppdrettsanlegg for ulike områder.

Pr. i dag omfatter denne nettsiden områdene fra Nord-Trøndelag i Nord, til og med Sunnmøre i Sør.

Denne nettsiden er et samarbeid mellom Åkerblå og Akvakompetanse på vegne av oppdrettsaktørene.