Informasjon og veiledning rundt biosikkerhetskrav for båttrafikk mellom oppdrettsanlegg.

Her finner du relevant informasjon for å få oversikt over krav og retningslinjer knyttet til biosikkerhet og kontaktpersoner for ulike produksjonsområder. Nettsiden omfatter områdene fra Nord-Trøndelag i Nord, til og med Ytre Sogn og Sunnfjord i Vest.

Denne nettsiden er et samarbeid mellom Åkerblå og Aqua Kompetanse på vegne av oppdrettsaktørene.