Krav rensefiskbrønnbåt

Biosikkerhetsplan PO 6 finner du her

Oppdrag

Smittehygieniske krav

Oppdrag av samme generasjon: Ikke krav om inspeksjon av brønnbåt som transporterer rensefisk innen samme sone i PO 6 eller mellom soner med tilnærmet samme smittestatus.

Vask og desinfeksjon

Egendokumentasjon

Overgang fra eldre års til yngre års generasjon

Vask og desinfeksjon

Kontakt med fiskehelsepersonell - attest vurderes

Innfasing til PO6 av båt til Nordmøre eller lenger nord som har transportert og levert oppdrettet rensefisk i Romsdal eller lenger sør

Krav om inspeksjon og attest. Slipp eller karantene 24t

Når båten har levert fisk på lokalitet med alvorlig uavklart sykdom eller alvorlige

sykdomsutbrudd. Med alvorlig menes påvisning/mistanke om sykdommer som vurderes alvorlig ut fra status i området. Lokaliteter med svært forhøyet dødelighet med sannsynlig eller uavklart.

Vask, desinfeksjon og attest

Innfasing av brønnbåt til områder nord for Buholmråsa etter transport og leveranse av oppdrettet rensefisk i PO6

Vask, desinfeksjon og attest

48 timer karantene.