Biosikkerhet i PO4

Biosikkerhetsplan Ytre Sogn og Sunnfjord og Nordfjord - PO4

Endring 18. november 2022

Siste endring:

  • Oppdatert tekst for oppklaring av ansvar for kostnadsfordeling ved hygienekontroller av brønn- og servicebåter.