Biosikkerhet

Biosikkerhetsplan PO6
BKD bestemmelser PO6
Krav ILA Sør Fosen Takflua, Jektholmen, Krabbholmen og Ratvika
Krav ILA Halsafjorden Korsnesfjorden
Krav BKD Bogen, Langskjæra, Heggvika og Rundklumpen
Krav ILA Langskjæra Frøya nord

Om biosikkerhetskrav

I PO 6 har havbruksaktørene sammen utviklet et system og en praksis med mål om å redusere risiko for smitte gjennom kontakt med båter og utstyr mellom lokaliteter.

Ansvar for å oppfylle krav

  • Båt/rederi skal sikre at båt/utstyr til enhver tid holder god hygienestandard. Hygieneinspeksjoner gjennomføres som en kontroll på at praksis er i henhold til dette, og dokumentere at komponenter er tilstrekkelig rengjort før kontakt med neste oppdrag.
  • Oppdretter er til enhver tid ansvarlig for å overholde kravene som settes, og skal sørge for at alle leverandører av servicetjenester retter seg etter disse.
  • Lokalitet som mottar båt må være spesielt oppmerksom på at båten oppfyller gjeldende krav. Iht. god praksis i næringa skal båtens mannskap også sette seg inn i kravene, og bidra til å oppfylle disse.
  • Mottakende lokalitet er i prinsippet ansvarlig for at båten stiller med attest der det kreves.

Risikovurderinger kan med bakgrunn i kjennskap til oppdragene «før og etter», kjennskap til drifts – og sonestruktur, og til sykdomssituasjonen i området gjøre en kvalifisert vurdering på om inspeksjon kan fravikes i enkelte tilfeller. Dette vil komme nærmere frem på denne siden.