Biosikkerhet

Biosikkerhetsplan PO6
BKD bestemmelser PO6
Krav ILA Frøya nord
Krav ILA Sør Fosen Takflua, Jektholmen, Krabbholmen og Ratvika
Krav ILA Halsafjorden Korsnesfjorden

Om biosikkerhetskrav

I PO 6 har havbruksaktørene sammen utviklet et system og en praksis med mål om å redusere risiko for smitte gjennom kontakt med båter og utstyr mellom lokaliteter.

Ansvar for å oppfylle krav

  • Båt/rederi skal sikre at båt/utstyr til enhver tid holder god hygienestandard. Hygieneinspeksjoner gjennomføres som en kontroll på at praksis er i henhold til dette, og dokumentere at komponenter er tilstrekkelig rengjort før kontakt med neste oppdrag.
  • Oppdretter er til enhver tid ansvarlig for å overholde kravene som settes, og skal sørge for at alle leverandører av servicetjenester retter seg etter disse.
  • Lokalitet som mottar båt må være spesielt oppmerksom på at båten oppfyller gjeldende krav. Iht. god praksis i næringa skal båtens mannskap også sette seg inn i kravene, og bidra til å oppfylle disse.
  • Mottakende lokalitet er i prinsippet ansvarlig for at båten stiller med attest der det kreves.

Risikovurderinger kan med bakgrunn i kjennskap til oppdragene «før og etter», kjennskap til drifts – og sonestruktur, og til sykdomssituasjonen i området gjøre en kvalifisert vurdering på om inspeksjon kan fravikes i enkelte tilfeller. Dette vil komme nærmere frem på denne siden.