Informasjon og kontakt

PO 5
Grunde Heggland
Fiskehelsekonsulent
Tlf: 47920292
E-post: grunde.heggland@akerbla.no

PO 6
Lene-Catrin Ervik
Leder Fiskehelse
Tlf: 91170477
E-post: lene@akerbla.no

PO 7
Solveig Skjei Knudtsen
Leder Fiskehelse og FoU
Tlf: 932 24 039
E-post: solveig@aqua-kompetanse.no