Kontaktinformasjon

Produksjonsområde 5

Kontaktperson

Grunde Heggland
Fiskehelsekonsulent
Tlf: 47 92 02 92
E-post: grunde.heggland@akerbla.no

Vakt PO 5

Tlf: 99 11 73 00
E-post: batinspeksjon@akerbla.noProduksjonsområde 6

Kontaktperson

Barbo Klakegg
Fagleder fiskehelse
Tlf: 95 73 19 06
E-post: barbo@akerbla.no

Vakt PO6

Tlf: 99 11 73 00
E-post: batinspeksjon@akerbla.no


Produksjonsområde 7

Kontaktperson

Anne Lene Dale
Koordinator biosikkerhet og fiskehelse PO 7
Tlf: 90 85 81 14
E-post: annelene@aqua-kompetanse.no

Vakt PO 7

Tlf: 46 00 79 79

Ta kontakt med Åkerblå dersom du ønsker å bli en del av biosikkerhet.no