Brønnbåt og ventemerd

Brønnbåtruter

Brønnbåtrutene definerer hvor transport av sjøsatt fisk skal gå /flytting eller slakting av fisk. Prinsippet går ut på at fisk som nylig er satt i sjø skal beskyttes mot smitte fra transportert fisk som passerer. De områdene som er markert med rødt skal derfor kun passeres med lukket eller semilukket transport. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift. Når en har startet å slakte i en sone, og fisken har stått en stund i sjø åpner en gjerne opp for åpen transport gjennom området. Brønnbåter skal som hovedregel følge oppgitt brønnbåtrute, eller velge rute med større avstand til lokaliteter i drift.

Nyhet 20.12.19: Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet forventer at oppdretter implementerer oppfølging av passerende båttrafikk i sin internkontroll. Det skal gjøres tiltak dersom det observeres at brønnbåter passerer nærmere enn angitte traseer i brønnbåtrutene. Dersom det forekommer avvik fra rutene bør det legges opp en trase med større avstand fra lokaliteter med fisk.

Her kan du laste ned en oversikt over brønnbåtruter

Last ned brønnbåtruter og ventemerdkriterier (Oppdatert 15.6.20)
Oversiktskart brønnbåtruter

Ventemerdkriterier

Det er satt spesifikke kriterier som må oppfylles for at fisken skal kunne ventemerdsettes. Disse er basert på PD, ILA, lakselus og ev. alvorlig uavklart sykdom. Målet er å redusere smitterisiko for de ulike agens, og beskytte områder nær slakteriene så lenge der ellers er en god sykdomsstatus eller der er relativt nyutsatt fisk. Når en starter å slakte fra en sone reduseres ofte kravene til ventemerdsetting.

Siste endring

  • Ventemerdkriterier slakteri Henden: Stengt for ventmerdsetting av fisk med klinisk PD SAV 2
  • Dette punktet kom ikke med i dokumentet ved endring 1. mai og er oppdatert i dokumentet 7.6.20