Soneorganisering PO4

Sonestruktur i PO4

SONESTRUKTUR I PO4

Sonestruktur PO4

  • Sunnfjord og Ytre Sogn: Det foreligg felles sonekart for områda, sjå bilder.


Korleis lese sonekartet
Sonekartet viser kva for lokalitetar som saman utgjer ei sone, med ulike fargar. Fargekodane er forklart med utgangspunkt i når sona er brakklagt.

Sonekart Sunnfjord viser lokalitetar som inngår i samme brakkleggingssone.
Sonekart Ytre Sogn viser lokalitetar som inngår i samme brakkleggingssone.