Informasjon om området

Organisering

Mer informasjon kommer

Spesielle forhold i PO 5

  • SAV 2 er endemisk i Romsdalen, men skal bekjempes lengre sør. Kravene til båter ivaretar forskriftens og næringens egne krav.
    • Målet er å begrense smitte av SAV 2 i Romsdalen, og bekjempe smitte lengre sør
  • SAV 3 er endemisk sør for Romsdalen, og forekommer også for øyeblikket i Romsdalen
    • Målet er å begrense SAV 3 -utbredelse sør for Romsdalen
    • Målet på lang sikt er å bekjempe SAV 3 i Romsdalen

ILA
Det er for tiden en overvåkningssone for ILA i området. Informasjon om denne finner du her

Vakttelefon hos Åkerblå kan benyttes for for inspeksjoner eller spørsmål knyttet til dette.

Biosikkerhetsplan for Romsdalen og Sunnmøre finner du her