Krav servicebåt

Biosikkerhetsplan PO 6 finner du her

Båter med oppdrag på lokalitet uten fisk, eller som har drevet arbeid utenfor merd eller i tom merd (fortøyning, sleping ol.)

Slike oppdrag vurderes å være i en lavere risikokategori, og krav til tiltak før videre oppdrag er vask og desinfeksjon iht. båtens rengjøringsplan, og egendokumentasjon. Det er ikke nødvendig å følge matrisen under.

OBS: Dersom det er utstyr om bord i båten som spylerigg, avlusingsutstyr eller annet som har vært i bruk i merd med fisk, skal matrisen under følges før slikt utstyr skal tas i bruk.

For båter som ikke går under overnevnte beskrivelse, følg matrisen under

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag var arbeid på lokalitet tom for fisk og/eller fortøyningsarbeid, sleping eller annen aktivitet utenfor merd / i tom merd (jf. teksten over) Siste oppdrag var i PO 6 Siste oppdrag var i Romsdal SAV 2- område Siste oppdrag var på Sunnmøre og området lengre sør, ev. andre SAV 3 - områder