Krav servicebåt

Biosikkerhetsplan PO 6 finner du her

SJEKK MATRISEN UNDER FOR Å FINNE UT HVILKE KRAV SOM GJELDER DIN BÅT

Båter med oppdrag på lokalitet uten fisk, eller som har drevet med arbeid utenfor med eller i tom merd (fortøyning, sleping ol.) vurderes å være i en lavere risikokategori, men det kan foreligge krav også for båter med slik historikk. Sjekk matrisen under.

OBS: Dersom det er utstyr om bord i båten som spylerigg, avlusningsutstyr eller annet som har vært i bruk i merd med fisk, skal matrisen under følges før slikt utstyr skal tas i bruk.

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag var i PO 6 Siste oppdrag var i Romsdal SAV 2- område Siste oppdrag var på Sunnmøre og området lengre sør, ev. andre SAV 3 - områder