Soneorganisering

Last ned sonekart for Sunnmøre nord og Romsdal.

Sonestruktur i PO5

Sonestruktur i PO5
Sonestrukturen for Sunnmøre Nord og Romsdal ble arbeidet frem i 2018. Det skal være felles brakklegging i en sone i minimum en måned.

Soner og bioskkerhetsprinsipper
Sonestrukturen er førende for en del av biosikkerhetsprinsippene i området, som brønnbåtruter, ventemerdkriterier og biosikkerhetskrav til båter og utstyr. Yngre fisk skal beskyttes mot potensiell smitte fra eldre fisk - som har større risiko for å fange opp smittsom sykdom i sjøen over tid.
Dersom alvorlig sykdom, eksempelvis ILA, forekommer etableres egne krav/ rutiner på sonenivå.

Hvordan lese sonekart
Sonekart viser hvilke lokaliteter som sammen utgjør en sone, med ulike farger. Fargekodene er forklart med utgangspunkt i når sonen er brakklagt.