Soneorganisering

Sonestruktur i PO5

  • Sunnmøre nord og Romsdal: Soneavtalen ble arbeidet frem i 2018 og gjelder for området nord for Ålesund til Hustadvika. Felles brakklegging i sonene skal være på minimum en måned
  • Sunnmøre sør for Ålesund: Aktørene i området har soneavtaler, men det foreligger ikke et felles sonekart for området.


Hvordan lese sonekartet

Sonekartet viser hvilke lokaliteter som sammen utgjør en sone, med ulike farger. Fargekodene er forklart med utgangspunkt i når sonen er brakklagt.

Soneavtale Sunnmøre nord og Romsdal