Informasjon om PO7

Organisering

Næringsaktørene har opprettet et samarbeid med felles kjøreregler rundt biosikkerhet.

Arbeidsgruppe Havbruk
Gruppen består av beslutningstakere fra alle oppdrettsaktørene i området. I møter stiller hver bedrift med inntil to personer hver, der en skal være beslutningsdyktig.

Fiskehelsegruppe
Består av fiskehelsepersonell fra de samme bedriftene inkl. fiskehelsetjenestene. Gruppen jobber med faglige problemstillinger og kommer med forslag som behandles i arbeidsgruppen.

Leder
Harriet Romstad, Aqua Kompetanse AS