Krav servicebåt

Biosikkerhetsplan PO7
Ved spørsmål, ta kontakt med Aqua Kompentanses vakttelefon for hygieneinspeksjoner

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag var nord for PO 7, eller i PO 7 utenfor Vikna Sør SAV-2 beskjempelsessonen Siste oppdrag var i PO 7, innenfor Vikna Sør SAV 2- bekjempelsessonen Siste oppdrag var sør for Buholmråsa