Krav servicebåt PO7

Biosikkerhetsplan PO7
Ved spørsmål, ta kontakt med Aqua Kompentanses vakttelefon for hygieneinspeksjoner

Område for båtens forrige oppdrag

Siste oppdrag var nord for Buholmråsa Siste oppdrag var sør for Buholmråsa