PO 4

Innhold under utarbeidelse

Det er besluttet at følgende nettverk skal inkluderes på denne siden

  • Fiskehelsenettverk Nordfjord (kontaktperson: Grunde Heggland grunde.heggland@akerbla.no)
  • Fiskehelsenettverk Ytre Sogn og Sunnfjord (kontaktperson Aud Asheim (post@akvavet.no)

Det pågår prosess for å vurdere om Fiskehelsenettverk Nordhordland skal tilkobles (kontaktperson: Siri Frafjord Ørstavik)

Informasjon publiseres fortløpende etter hvert som ting er på plass