PO 4

OM PRODUKSJONSOMRÅDE 4

Bildet viser hvor grensene for PO 4 går. Annen nyttig informasjon finner du i de ulike fanene.


Det er besluttet at følgende nettverk skal inkluderes på denne siden

  • Fiskehelsenettverk Nordfjord (kontaktperson: Grunde Heggland grunde.heggland@akerbla.no)
  • Fiskehelsenettverk Ytre Sogn og Sunnfjord (kontaktperson: Aud Asheim (post@akvavet.no)

Det pågår prosess for å vurdere om Fiskehelsenettverk Nordhordland skal tilkobles (kontaktperson: Siri Frafjord Ørstavik)

Siden er under utvikling, og informasjon publiseres fortløpende.