Krav servicebåt PO4

Biosikkerhetsplan PO 4 finner du her

FØLG MATRISEN UNDER FOR Å SJEKKE HVILKE KRAV SOM GJELDER DIN BÅT

Båter med oppdrag på lokalitet uten fisk, eller som har drevet med arbeid utenfor med eller i tom merd (fortøyning, sleping ol.) vurderes å være i en lavere risikokategori, men det kan foreligge krav også for båter med slik historikk. Sjekk matrisen under.

OBS: Dersom det er utstyr om bord i båten som spylerigg, avlusningsutstyr eller annet som har vært i bruk i merd med fisk, skal matrisen under følges før slikt utstyr skal tas i bruk.

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag ble gjennomført nord for Ålesund til og med Trøndelag Siste oppdrag var gjennomført på Sunnmøre Siste oppdrag var gjennomført i PO4 Siste oppdrag var gjennomført sør for PO4