Krav slaktefartøy

Biosikkerhetsplan PO 6 finner du her

Kravet gjelder båter som bløgger levende fisk

Innfasing av båter:

Dersom bløgge/slaktefartøy skal levere fisk fra lokalitet med SAV 3 – område skal dette håndteres som sanitærslakt, og fases inn etter følgende regler (det samme gjelder annen alvorlig sykdom som ILA):

  1. Gjennomgang av båt og rutiner før første leveranse til slakteri i PO6 utføres av ekstern part (Fiskehelsetjeneste, «naboaktør» med kompetanse på området, eller andre). Saken meldes inn og konklusjon skal deles i gruppa
  2. Inspeksjon i forbindelse med/etter første leveranse for å verifisere at rutiner og kontrollpunkter fungerer
  3. Ev. oppfølging dersom det forekommer avvik, til båten er vurdert å ha tilfredsstillende rutiner
Kravmatrise til slakte / bløggebåter i PO6