Krav slaktefartøy

Biosikkerhetsplan PO 6 finner du her

Krav er under utarbeidelse. Nærmere spesifikasjoner kommer