Krav brønnbåt og avlusingsenhet

Biosikkerhetsplan PO 5

Interaktiv veileder for krav til brønnbåt - og avlusingsenheter kommer

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag ble gjennomført nord for Hustadvika Siste oppdrag ble gjennomført i PO 5 Siste oppdrag ble gjennomført sør for Stadt