Krav brønnbåt og avlusingsenhet

Biosikkerhetsplan PO7
Ved spørsmål, ta kontakt med Aqua Kompentanses vakttelefon for hygieneinspeksjoner

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag var nord for PO 7, eller i PO 7 utenfor Vikna Sør SAV-2 beskjempelsessonen Siste oppdrag var i PO 7, inne i Vikna Sør SAV 2- bekjempelsessonen Siste oppdrag var transport av smolt i området sør for Buholmråsa Siste var oppdrag var sortering, avlusing eller transport av slaktefisk i området sør for Buholmråsa Siste var oppdrag i området sør for Buholmråsa, uten håndtering av fisk