Krav brønnbåt avlusing PO7

Biosikkerhetsplan PO7
Ved spørsmål, ta kontakt med Aqua Kompentanses vakttelefon for hygieneinspeksjoner

Område for båtens siste oppdrag

Siste oppdrag var nord for Buholmråsa Siste oppdrag var transport av smolt i området sør for Buholmråsa Siste var oppdrag var sortering, avlusing eller transport av slaktefisk i området sør for Buholmråsa Siste var oppdrag i området sør for Buholmråsa, uten håndtering av fisk