PO 7

Om Produksjonsområde 7

Bildet viser hvor grensene for PO 7 går. Annen nyttig informasjon finner du i de ulike fanene.

Aqua Kompetanse koordinerer samarbeidet i PO7

Kontaktperson:
Solveig Skjei Knudsen
Leder Fiskehelse og FoU

Tlf: 932 24 039
E-post: solveig@aqua-kompetanse.no