PO 7

Kontakt

Anne Lene Dale

Koordinator biosikkerhet og fiskehelse PO 7
Tlf: 90 85 81 14
E-post: annelene@aqua-kompetanse.no

Vakttelefon: 46 00 79 79