PO 7

Om Produksjonsområde 7

Bildet viser hvor grensene for PO 7 går. Annen nyttig informasjon finner du i de ulike fanene.

Aqua Kompetanse koordinerer samarbeidet i PO7

Kontaktperson:
Harriet Romstad
Fagleder Fiskehelse

Tlf: 975 22 401
E-post: harriet@aqua-kompetanse.no