Biosikkerhet

Biosikkerhetsplan PO 5

Endring 14. mai 2024

Siste endringer:

14. mai 2024: Mistanke PD SAV2 lokalitet Dryna

1. mars 2024: Oppdatert krav til båter og innretninger ved forflytning sør over Hustadvika. Se matrise punkt 3-6.

7. februar 2024: Oppdatert status ILA/PD/pasteurella for flere lokaliteterOm biosikkerhetskrav

I PO 5 har havbruksaktørene sammen utviklet et system og en praksis med mål om å redusere risiko for smitte gjennom kontakt med båter og utstyr mellom lokaliteter.

Ansvar for å oppfylle krav

  • Båt/rederi skal sikre at båt/utstyr til enhver tid holder god hygienestandard. Hygieneinspeksjoner gjennomføres som en kontroll på at praksis er i henhold til dette, og dokumentere at komponenter er tilstrekkelig rengjort før kontakt med neste oppdrag.
  • Oppdretter er til enhver tid ansvarlig for å overholde kravene som settes, og skal sørge for at alle leverandører av servicetjenester retter seg etter disse.
  • Lokalitet som mottar båt må være spesielt oppmerksom på at båten oppfyller gjeldende krav. Iht. god praksis i næringa skal båtens mannskap også sette seg inn i kravene, og bidra til å oppfylle disse.
  • Mottakende lokalitet er i prinsippet ansvarlig for at båten stiller med attest der det kreves.

Risikovurderinger kan med bakgrunn i kjennskap til oppdragene «før og etter», kjennskap til drifts – og sonestruktur, og til sykdomssituasjonen i området gjøre en kvalifisert vurdering på om inspeksjon kan fravikes i enkelte tilfeller. Dette vil komme nærmere frem på denne siden.