Informasjon om PO4

Organisering

Følgende nettverk er inkludert på denne siden

  • Fiskehelsenettverk Nordfjord (kontaktperson: Grunde Heggland, grunde.heggland@akerbla.no)
  • Fiskehelsenettverk Ytre Sogn og Sunnfjord (kontaktperson: Aud Asheim, post@akvavet.no)

Det pågår prosess for å vurdere om Fiskehelsenettverk Nordhordland skal tilkobles (kontaktperson: Siri Frafjord Ørstavik)

Spesielle forhold PO4

  • SAV2 skal bekjempes. Målet er å hindre smitte inn i området, og dersom det forekommer skal smitte isoleres og bekjempes med strenge tiltak.
  • SAV3 er endemisk. Målet er å begrense smitte av SAV3.

ILA
Overvåkningssone for ILA i Bremanger og Flora kommuner. Lokaliteter i sonen: Bakjestranda, Grunnsøya, Gulestø og Hovden.

Overvåkingssone for ILA i Austrheim, Gulen, Fedje, Øygarden og Alver kommuner, Vestland. Gjeldande frå 18.juli 2022. Restriksjonssoneforskriften opphevast automatisk i tråd med forskriftens § 18, to år etter at bekjempelsessonen i forskriften ble opphevet i tråd med forskriftens § 13. Det vil si 18. juli 2024.
Overvåkningssonen for ILA gjeld for følgande lokalitetar i Gulen: Gråvika og Hyseneset.

Restriksjonssone (tidligere kalt kontrollområde) for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland. Gjeldande frå 01.desember 2022. Vernesonen omfatter lokalitetane Bjørnholmen og Klubben i Solund kommune.
Overvåkingssonen omfatter lokalitetane: Portevika, Aldeøyna, Ånnaholmane, Garvik, Grytøyraholmen, Furevika, Svinøy, Kyravika, Elveneset, Storlia, Hatlem, Skreda, Skredstivik og Juvika.