Informasjon om PO4

Organisering

Følgende nettverk er inkludert på denne siden

  • Fiskehelsenettverk Nordfjord (kontaktperson: Grunde Heggland, grunde.heggland@akerbla.no)
  • Fiskehelsenettverk Ytre Sogn og Sunnfjord (kontaktperson: Aud Asheim, post@akvavet.no)

Det pågår prosess for å vurdere om Fiskehelsenettverk Nordhordland skal tilkobles (kontaktperson: Siri Frafjord Ørstavik)

Spesielle forhold PO4

  • SAV2 skal bekjempes. Målet er å hindre smitte inn i området, og dersom det forekommer skal smitte isoleres og bekjempes med strenge tiltak.
  • SAV3 er endemisk. Målet er å begrense smitte av SAV3.

ILA
Overvåkningssone for ILA i Bremanger og Flora kommuner. Lokaliteter i sonen: Bakjestranda, Grunnsøya, Gulestø og Hovden.