Manglende smoltifisering

Manglende smoltifisering

Dødsårsaken er alltid knyttet til de første ukene etter sjøsetting, og omfatter all dødelighet hvor fisken bærer tegn til ikke å være ordentlig smoltifisert. Dette gjelder selvfølgelig fisk som har parrmerker og i tillegg er liten, men også større fisk som er kommet for langt i smoltifiseringen og er i desmoltifisering, samt dverghanner som aldri har vært tilpasset et liv i sjøvann. Her går det i praksis kun ut på ytre forandringer og derfor er det viktig å vite hvordan en god smolt skal se ut. En rimelig klar anbefaling i så måte, er at en smolt skal se ut som en sild; svart på ryggen, hvit under buken og sølvfarget på sidene med svartkantede finner. Husk at selv om fisken ikke akkurat ser ut som en sild, så kan den være i smoltvinduet og prestere godt i sjøen.

Nøkkelfakta

NAVN:
Manglende smoltifisering
BEHANDLING:
Sjøsetting, salttilsetning og saltfôr
ÅRSAK:
Fysiologisk, ikke tilpasset et liv i sjøvann
INDRE TEGN:
Ingen spesielle, tom magesekk og tarm
TEMPERATUR:
Hele spekteret, men størst problemer ved utsett under 5 grader
YTRE TEGN:
Ofte tegn til parrmerker, viltfarger, mangler svartkantede finner. Skal helst se ut som en sild.
TIDSPUNKT:
Vår og vinter, kun de første 3-4 uker etter sjøsetting
HOVEDKJENNETEGN:
Mangler optimalt smoltutseende
FOREBYGGING:
Gode rutiner i settefiskanlegget for smoltifisering, samt dokumentering av smotstatus gjennom smolttester
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økt svimeaktivitet og dødelighet rett etter levering sjø
SMITTEVEIER:
Sannsynligvis ikke smittsom

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Jevnt sortert fisk i ferskvannsfasen
  • Tydlige smoltifiseringssignaler: Lysrytme, Temperatur, Salinitet

ANDRE TILTAK

  • Tiltak etter sjøsetting er vanskelig
  • Lav salinitet på sjølokalitet kan hjelpe


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.