Tapersyndrom

Dødsårsaken er som regel knyttet til de første 6 månedene etter sjøsetting. Det kan allerede ved sjøsetting være enkelte individer i smoltgruppen som ikke har kommet seg etter vaksinering, vokst dårlig og derfor ikke er ordentlig smoltifisert. Disse vil dø rimelig hurtig etter sjøsettingen. I tillegg kan det være en andel av nyutsatt fisk som utvikler seg til tapere siden de ikke er nærme nok smoltvinduet og derfor ikke trives godt i sjøvann, men nok til å overleve. Slike individer spiser dårlig og vil tape seg i hold og utseende i forhold til den store majoriteten av fisken i utsettsgruppen. Slik liten og tynn fisk kan starte å dukke opp i merdene 2-4 måneder etter sjøsetting og dør sakte frem mot den første vinteren.

Nøkkelfakta

NAVN:
Tapere
BEHANDLING:
Ingen behandling mulig, men spredt fôring og flere små måltider i startfasen kan avhjelpe
ÅRSAK:
Kan vel være mange årsaker, og i mange tilfeller ukjent
INDRE TEGN:
Det er sjelden man finner laksefôr i slik fisk. Som regel er mage og tarmtrakten tom. De kan imidlertid av og til beite på notveggen og enkelte spiser også åte i sjøen.
TEMPERATUR:
Hele spekteret
YTRE TEGN:
Tynn og lang kropp. Hode tvirker ofte overdimensjonert i forhold til resten av kroppen
TIDSPUNKT:
Sommer og høst, som regel kun de første 6 mnd. etter sjøsetting
HOVEDKJENNETEGN:
Tynn og lang kropp
FOREBYGGING:
Kommer an på årsak, hvis manglende smoltifisering er mest sannsynlig, vil tydeligere smoltifiseringssignaler kunne hjelpe
SPESIELL OPPFØRSEL:
Økende innslag av liten og tynn fisk langsmed notveggen
SMITTEVEIER:
Ikke smittsom

FOREBYGGENDE TILTAK

  • God smoltifisering
  • God oppfølging i fôringsøyemed de første 8 ukene etter sjøsetting

ANDRE TILTAK

  • Viktig å fjerne tapere regelmessig fordi de ikke vil bli friske igjen:
    • De er ofte mer rammet av lusepåslag
    • De tiltrekker seg fugler og andre predatorer


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.