Kadaverøs

At kroppen til en laks er blitt kadaverøs er ingen dødsårsak, men en konsekvens av at fisken har gått inn i en nedbrytningsprosess og nådd å gå delvis i oppløsning før den blir tatt ut av merden. Ofte har slik fisk mistet skjell og hudlag på hele eller deler av kroppen, og de indre organene har begynt å gå i forråtnelse. Slik fisk er det svært vanskelig, om ikke umulig, å fastslå en korrekt dødsårsak til. På bakgrunn av at dette i enkelte produksjoner og i enkelte perioder av produksjonen kan være en utfordring, er det opprettet en kategori som heter «kadaverøs». Man har besluttet å bruke denne typen kategori fremfor ukjent, fordi den kan si noe om utfordringer knyttet til dødfiskopptak som kan relateres til fiskens egenvekt, strømforhold, notens beskaffenhet, utstyrsmangler eller dødfiskrutinene på lokaliteten, og derigjennom gi informasjon om forhold som det bør sees nærmere på.

Nøkkelfakta

NAVN:
Kadaverøs
BEHANDLING:
Fokus på tiltak ved økende innslag av kadaverøs fisk i dødfisksystemet
ÅRSAK:
Ukjent årsak
INDRE TEGN:
Indre organer i oppløsning
TEMPERATUR:
Høye temperaturer fremskynder nedbrytningsprosesser i fisk
YTRE TEGN:
Ofte fisk som er delvis gått i oppløsning
TIDSPUNKT:
Ofte i den varme årstiden, men også i perioder hvor normalt dødfiskopptak vanskeliggjøres, som f. eks. i perioder med dårlig vær og mye strøm
HOVEDKJENNETEGN:
"Rødlik" eller "filet"
FOREBYGGING:
Gode lokaliteter, godt utstyr, stramme notvegger, tilpasset dødfiskutstyr og gode dødfiskrutiner
SPESIELL OPPFØRSEL:
Oppråtnet fisk som har dødd på grunn av en bakteriesykdom, er et stort reservoar for oppformering av smitte, siden bakterier vokser godt i dødfisk og disse bakteriene slippes fri til omgivelsene når fiskens hud går i oppløsning.
SMITTEVEIER:
Oppråtnet fisk som har dødd på grunn av en bakteriesykdom, er et stort reservoar for oppformering av smitte, siden bakterier vokser godt i dødfisk og disse bakteriene slippes fri til omgivelsene når fiskens hud går i oppløsning.

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Stramme nøter
  • Tilpasset dødfisksystem
  • Gode dødfiskrutiner

ANDRE TILTAK

  • Ingen mulig


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.