Deformiteter

Deformiteter tilhører en gruppe forandringer som ligger under fellesbetegnelsen produksjonslidelser. En deformitet kan skyldes en eller flere sammenvirkende faktorer, og disse kan fremprovosere deformiteter i ulike livsstadier. De mest vanlige deformitetene er knyttet til skjelettet, og det er disse vi oftest finner i matfisk- produksjonen. Ofte settes utviklingen av skjelettdeformasjoner i sammenheng med høye temperaturer i tidlige livsfaser, hurtig vekst og mangel på mineraler. Det er ofte slik at disse ikke er så synlige, mens fisken er liten og i ferskvann, men at de kommer mer til syne etter at fisken er smoltifisert og sjøsatt. Dette på grunn av at fisken i denne perioden vokser svært hurtig og mineraliseringen av knoklene ikke blir god nok, slik at virvelstyrken blir lav. De fleste deformitetene er knyttet til fiskens ryggrad og til fiskens hodeparti.

Nøkkelfakta

NAVN:
Deformiteter
BEHANDLING:
Er som regel ikke mulig
ÅRSAK:
Produksjonslidelse knyttet til temperatur, vekst og ernæring
INDRE TEGN:
Ingen
TEMPERATUR:
Hurtig vekst og gode temperaturer
YTRE TEGN:
Avvik i skjelletet, ofte knyttet til ryggrad og hode
TIDSPUNKT:
Oppstår ofte i ferskvann, blir mer synlige særlig i forbindelse med smoltifisering og i perioder med stor tilvekst etter sjøsetting
HOVEDKJENNETEGN:
Unormalt utseende
FOREBYGGING:
Unngå smolt som er bærere av viruset
SPESIELL OPPFØRSEL:
Svømmer ofte dårlig
SMITTEVEIER:
Streng temperaturkontroll i ferskvannsfasen

FOREBYGGENDE TILTAK

  • Temperaturkontroll i ferskvann
  • Unngå svært høye temperaturer i ferskvannsfasen og store variasjoner
  • God ernæring i ferskvann
  • Stabil vannkjemi
  • Tilstreb 6 ukers vintersignal
  • Unngå vaksinering etter at lys er slått på

ANDRE TILTAK

  • Ekstra tilsetting av fosfor i ferskvann og tidlig sjøfase


Denne siden er utarbeidet av fiskehelsepersonell i Åkerblå AS.