Miljørelatert avgang

Oksygenmangel
Alger
Maneter
Ekstrem strøm og vær