Mekanisk årsak

Mekanisk skade i merd
Ikke-medikamentell avlusning
Medikamentell avlusning
Sår av ukjent årsak
Flytting og sortering
Annen håndtering
Predatorskader