Infeksjonssykdommer

ILA- Infeksiøs lakseanemi
PD- Pancreas Disease
HSMB- Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse
CMS – Kardiomyopatisyndrom
AGD – Amøbegjellesykdom
Vintersår
Tenacibaculose
Parvicapsulose
Yersiniose
PGI – Proliferativ gjellebetennelse
IPN – Infeksiøs Pankreas Nekrose